MENU

Personalizovaná škatuľka v tvare stromčeka

Každý moment v živote si vyžaduje nové a kreatívne riešenie. Vianoce sú práve momentom, kedy je potrebné hľadať nové spôsoby poĎakovania pre svojich kamarátov, rodinu, lásku, zamestnancov, zákazníkov alebo aj na večierok niektorej spoločnosti. Kvôli tomu sme spoločne s firmou Chocolate Patrik vytvorili jednoduchú ikonu vianoc a bonboniéru v jednom.